Bakarak etkileşim sistemi;ALS, OTİZM, SEREBRAL PALSİ, FELÇ, AFAZİ ( konuşma yitimi ), RETT SENDROMU, GELİŞME GERİLİĞİ, MS ( Multiple Skleroz ), TRAVMATİK BEYİN HASARI, OMURİLİK FELCİ, MÜSKÜLER DİSTROFİhastaları gibi özellikle ellerini kullanamayan engellilerin kullanımına sunulmak üzere üretilmiş donanım ve yazılımlardan oluşmaktadır.Yukarıda ismi geçen rahatsızlıklar, bireylere öncelikle motor hareketlerde kısıtlılıklar,  bazen de beraberinde konuşma kaybı yaşatır. Dolayısı ile kişi sadece bedensel engellerle yaşamaz; aynı zamanda kendini ifade etme, sosyal etkileşim gibi konularda da sorunlar yaşar. Üstelik ALS gibi bazı motor nöron hastalıklarda kişinin beyin fonksiyonlarında hiçbir tutulma yaşanmaz, sadece vücut kontrolü tamamen ortadan kalkar. Serebral Palsi, Otizm, Rett Sendromu gibi vakalarda ise, kişi; özel eğitimle zihinsel gelişime açıktır. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşayan ve çoğu zaman konuşamayan bu hastalar için, özelikle çocuk yaşta erken iletişim ve özel eğitimin önemi büyüktür.